คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี

  • ตอบโจทย์ ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน พืชไม่กินปุ๋ย เพิ่ม PH ในดิน
  • ช่วยให้ธาตุอาหารต่างๆ ในดิน(จุลธาตุ) ละลายเป็นประโยชน์ต่อพืชง่ายขึ้น จุลลินทรีย์ในพืชไม่เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มอากาศในดิน ลดการเกิดโรค ป้องกันเชื้อรา
  • เพิ่มค่าโดโลไมท์ (แม็กนีเซียม)