คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดดำ


สารปรับปรุงดินเม็ดดำ

หรือสารปรับปรุงดินเม็ดดำเพิ่มค่านาโนฮิวมิคให้พืชเขียวนาน สามารถดูดซับเคมีที่ตกค้างในดิน ดึงออกมาใช้เพื่อปรับสมดุลให้ดินร่วนซุย ให้พืชสามารถดูดซับอาหารจากดินได้มากขึ้น

ใส่ขณะที่พืชเจริญเติบโต โดยผสมกับเคมีอัตราส่วน 1:1 เพื่อกระตุ้นให้รากดินซึมสารอาหารจากปุ๋ยได้มากขึ้น และเพิ่มแร่ธาตุในดิน เพื่อช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรง

สำหรับรองพื้นก่อนปลูก 1-2 กระสอบ ต่อ 1 ไร่
เพื่อปรับให้ดินสุขภาพดี กันเชื้อราช่วยให้ดินร่วนแก้ดินเสีย. (กระสอบ 50กก)