คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี


แนะนำวิธีการใช้ เบื้องต้น ในอัตรา

ใส่ขณะที่พืชเจริญเติบโต โดยผสมกับเคมีอัตราส่วน 1:1 เพื่อกระตุ้นให้รากดินซึมสารอาหารจากปุ๋ยได้มากขึ้น และเพิ่มแร่ธาตุในดิน เพื่อช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรง

(สำหรับรองพื้นก่อนปลูก 1-2 กระสอบ ต่อ 1 ไร่ เพื่อปรับให้ดินสุขภาพดี กันเชื้อราช่วยให้ดินร่วนแก้ดินเสีย)