โดโลไมท์

คุณสมบัติและประโยชน์

  1. ธาตุอาหารรอง เสริม จากธรรมชาติบริสุทธิ์สูง ประกอบด้วย ธาตุแคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, อลูมิเนียม และซิลิก้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรง
  2. แคลเซี่ยม กระตุ้นให้แตกตา, ยอด, ดอก, ผล และรากช่วยสร้างผนังเซลล์ สามารถป้องกันดอก และผลร่วง
  3. แมกนีเซี่ยม ทำให้พืชเขียวทนนาน ไม่ซีด ปรุงอาหารดีขึ้น
  4. ซิลิก้า ทำให้พืชมีผนังเซลล์แข็งแกร่ง ต้นข้าวไม่ล้ม โรคแมลงรบกวนน้อยลง
  5. pH 9.6 ลดกรดของดิน บำรุงดิน ร่วนซุย ถ่ายเทอากาศได้สะดวก ดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้
  6. ป้องกัน โรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไพท็อปโทร่า และเชื้อแบคทีเรีย

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg) %S
โดโลไมท์ดิน 3.25 8.49 0.55 0.37 113.7 20.67 13.58
โดโลไมท์หิน 9.5 0.11 107.3 20.96 19.92

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ