โรงงานผลิตปุ๋ย

จานปั้นเม็ด

เบาว์เบลน

แบ่งบรรจุ

เครื่องบดวัตถุดิบ

สต๊อกวัตถุดิบ

สต๊อกสินค้า