สาระน่ารู้

คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส ประโยชน์ของของแร่ฮิวมัส เป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น...

คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนขาว

คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนขาว

คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนขาว ประโยชน์ของปูนขาว ปูนขาว ในทางเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว...