บริษัทในเครือฯ

บริษัท ซิตี้พลานท์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 57/2 หมู่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ภายใต้แบรนด์ ตรา กบคู่

เราคือผู้ผลิต จำหน่าย และสร้างแบรนด์
สารปรับปรุงดิน ฟิลเลอร์ เม็ดสี และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

รับปรึกษา ให้คำแนะนำ กรณีลูกค้าสนใจสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง (ภายใต้เงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิต)

บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว